RRV Advocaten is een kantoorcombinatie van advocaten en rechtsperso(o)n(en). Opdrachten worden uitsluitend aanvaard door de individuele advocaat dan wel door de aan de advocaat gelieerde rechtspersoon. Op alle opdrachten zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin onder meer een beperking van de (beroeps)aansprakelijkheid is opgenomen. Deze zijn te vinden op deze website en worden u tevens op eerste verzoek gratis toegezonden.

Opdrachten uitgevoerd door mr. I. Rhodes, mr. N. Velthorst, mr. S.S. Oedit Doebé (vanaf 1-1-2023), mr. M. Booij en mr. T.S. Brinkman, worden aanvaard door SV Legal BV, gevestigd aan de Hoogoorddreef 62, 1101 BE Amsterdam, ingeschreven bij de KvK te Amsterdam onder nr. 62094041. Opdrachten uitgevoerd door mr. P.P. Klokkers worden aanvaard door de eenmanszaak Mr. Peter P. Klokkers, ingeschreven bij de KvK te Amsterdam onder nr. 53918363.

Neem voor deskundig advies contact met ons op