Kosten

Ieder probleem vraagt om een op maat gesneden aanpak en iedere zaak verdient dan ook een andere vergoeding. Graag bekijken wij samen met u wat voor u de beste oplossing is.

Wij kunnen werken op basis van onderstaande afspraken of een combinatie ervan:

Betalende basis

Een uurtarief, dat varieert van € 150 tot € 300, exclusief BTW, verschotten en kantoorkosten. Het uurtarief wordt vastgesteld aan de hand van de volgende factoren:

• ervaring van de advocaat
• belang van de zaak
• vereiste specialistische kennis
• complexiteit van de zaak

In individuele gevallen kunnen afwijkende afspraken worden gemaakt.

Vast bedrag

Vooraf wordt een vaste vergoeding ofwel ‘lump sum’ afgesproken voor de hele procedure.

Resultaatsafhankelijke beloning

Dit is géén ‘no cure, no pay’, maar een afspraak over een uurtarief, dat volgens voorafgaande afspraak achteraf kan worden vermeerderd/ bijgesteld bij een gunstig resultaat (‘succesfee’).

Gesubsideerde rechtsbijstand

Indien u een gering eigen inkomen of vermogen heeft, kan aan de Raad voor Rechtsbijstand (RvR) worden verzocht om (een deel van) de werkzaamheden van de advocaat te vergoeden. De RvR stelt een door de cliënt aan de advocaat te betalen eigen bijdrage vast. Op de site van de RvR kunt u informatie verkrijgen over de meest recent vastgestelde inkomensgrenzen en de eigen bijdrage: www.rvr.org.

Rechtsbijstandverzekering

Het kan zijn dat u een rechtsbijstandsverzekering heeft. In dat geval treden wij in overleg met uw verzekeraar over de vergoeding. 

Contact opnemen
Neem voor deskundig advies contact met ons op