Ivor Rhodes

Partner

Specialist arbeidsrecht en werknemersverzekeringsrecht (WW, WIA, Ziektewet) met veel proceservaring.

Hij heeft de specialisatieopleiding van de Postacademische Leergang Arbeidsrecht (PALA) succesvol afgerond en is lid van de vereniging Vereniging Arbeidsrechtadvocaten Nederland (VAAN) en de Vereniging Arbeidsrechtsadvocaten Amsterdam (VAAA).

Ingevolge artikel 35b, eerste lid, van de Regeling op de advocatuur:

Mr I. Rhodes staat in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten ten aanzien van de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Arbeidsrecht
  • Socialezekerheidsrecht

Deze registraties verplichten hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

i.rhodes@rrva.nl

Contact opnemen
Neem voor deskundig advies contact met ons op