Niels Velthorst

Partner

Advocaat socialezekerheidsrecht. Hij is vooral geïnteresseerd en bedreven in procedures over de Participatiewet en de WIA. 

Ingevolge artikel 35b, eerste lid, van de Regeling op de advocatuur:

Mr N. Velthorst staat in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten ten aanzien van de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Socialezekerheidsrecht
  • Strafrecht

Deze registraties verplichten hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

n.velthorst@rrva.nl

Contact opnemen
Neem voor deskundig advies contact met ons op