Socialezekerheidsrecht

Bij ons bent u met een uitkeringsprobleem aan het juiste adres

Wij zijn dag in dat uit bezig met het oplossen van uitkeringsproblemen. Wij adviseren en procederen over werknemersverzekeringen, zoals de WIA, Ziektewet en WW, en sociale voorzieningen, zoals de Participatiewet (bijstand). 

Wij voeren voor particulieren, werkgevers en eigenrisicodragers bezwaarprocedures bij bestuursorganen, beroepsprocedures bij rechtbank en hoger beroepsprocedures bij de Centrale Raad van Beroep, over onder meer afwijzing van uitkeringsaanvragen, stopzetting, terugvordering en opschorting van uitkering, loonsancties, verzoeken tot herbeoordeling, verzekeringsplichtigheid en boetes.

Bij spoed kunnen wij de rechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen (bestuursrechtelijk kort geding). 

Waar nodig werken wij samen met vaste verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen. Wij hebben met hen gunstige prijsafspraken gemaakt, waardoor u tegen een betaalbaar tarief de beste en complete bijstand krijgt. 

 

Contact opnemen
Neem voor deskundig advies contact met ons op