Sandhia S. Oedit Doebé

Advocaat / Office Manager

Sandhia combineert de advocatuur met het Office Management. Sandhia richt zich op het vreemdelingenrecht en het personen- en familierecht. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het kantoor. 

Ingevolge artikel 35b, eerste lid, van de Regeling op de advocatuur:

Mr S.S. Oedit Doebé staat in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten ten aanzien van de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Personen- en Familierecht
  • Vreemdelingenrecht

Deze registraties verplichten haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

s.oeditdoebe@rrva.nl

Contact opnemen
Neem voor deskundig advies contact met ons op