CRvB beslist ten gunste van PGB-dienstverleners voor de WW

Inleiding: In een baanbrekende uitspraak heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) werkloosheidsverzekering (WW) recht toegekend aan PGB-dienstverleners die minder dan 4 dagen per week werken en betaald worden vanuit een persoonsgebonden budget (PGB). De CRvB oordeelde dat het uitsluiten van deze groep indirecte discriminatie van vrouwen inhoudt.

Uitspraak van de Rechtbank: Lees hier de volledige uitspraak van de rechtbank

Belangrijkste Punten:

  • Het geschil betrof een PGB-dienstverlener die tussen 2015 en 2018 als huishoudelijke hulp werkte onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en later zorg verleende onder de Wet Langdurige Zorg.
  • Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) wees haar WW-aanvraag af op basis van Artikel 6 van de WW, waarin staat dat PGB-dienstverleners die minder dan 4 dagen per week werken voor een particulier geen recht hebben op WW-verzekering.
  • De CRvB verwierp de uitzonderingsbepaling voor PGB-dienstverleners en verwees naar statistische gegevens die aantoonden dat vrouwen disproportioneel benadeeld worden, zonder dat hiervoor een objectieve rechtvaardiging bestaat.
  • De beslissing van de CRvB heeft grote gevolgen voor duizenden PGB-zorgverleners, die nu in aanmerking komen voor WW-uitkeringen en verbeterde sociale zekerheidsregelingen.

Contactinformatie en Advocaten: Bent u een PGB-dienstverlener en heeft u vragen over uw recht op een WW-uitkering, of heeft u juridisch advies nodig over arbeidsrechtelijke kwesties? Neem dan contact op met ons, waar onze gespecialiseerde advocaten klaarstaan om u te adviseren en te vertegenwoordigen.

Contact opnemen